Menü

 

 

             

 

 

 

GENEL BAKIŞ

 

Güneş sistemindeki bilinen gezegenler, güneşten dışa doğru MERKÜR (Utarit), VENÜS (Zühre), DÜNYA, MARS (Merih), JÜPİTER (Müşteri, Erendiz), SATÜRN (Zuhal), URANÜS, NEPTÜN’dür.  

 

PLÜTON da bir zamanlar gezegen olarak kabul edilirken, daha sonra Kuiper Kuşağı parçacığı olduğuna karar verilmiş ve gezegenlikten çıkarılmıştır ki doğru olan da budur. 

 

Nart (Hun-Karaçay Türkleri) Astrolojisi, ayrıca bilinen gezegenlerin en dış yörüngesinde ANMAT adlı bir gezegen daha kabul etmektedir.

 

Gezegenler güneşin çevresinde dönerler. Astrolojik yönden GÜNEŞ (Şems, Apollon) ve AY (Kamer) da birer gezegen olarak kabul edilmiştir.

 

Kanaatime göre 12 burç için güneş sisteminde 12 gezegen olması gerekir ve güneşle ay birer gezegen değildir. Zira Güneş gezegen değil yıldızdır. Ay ise, dünya gezegen kabul edilmediği için, ancak ve ancak dünyaya nisbet edilerek gezegen kabul edilebilir. Bu durumda 4 kayıp gezegen söz konusudur ve keşfedilmeyi beklemektedir. (Bakınız: GÜNEŞ SİSTEMİNDE 4 KAYIP GEZEGEN)

 

Eskilerde 7 gezegen söz konusu edilmiştir. Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn.  Çıplak gözle görülebilen gezegenler de bunlardır. Bu nedenle Babillilerden bu yana Hafta 7 gün olarak ölçülendirilmiş ve tanımlanmıştır. Yine bu nedenle bazı dillerde (örneğin İngilizcede) günler hala gezegenlerin adlarıyla anılmaktadır; Satur-day (Satürn günü), Sun-day (Güneş günü), Mon-day (Ay günü)... 

 

Astrolojik düşünüşe göre gökyüzündeki hareketli gökcisimleri (gezegenler) sıra ile yeryüzünü yönetirler (etkilerler).

 

Müslüman düşünürlere göre (örneğin Muhyiddin-i Arabi), ayrıca her gezegenin bir de meleği bulunmakta ve gezegen, meleği vasıtasıyla o günlerde yeryüzünü yönetmektedir, ayrıca her gezegen Allah’ın bir - birkaç ismini karşılamakta, bir madenle bütünleşmekte ve bir sayıya karşılık gelmektedir.

 

GÜNEŞ (Pazar, Rukyail, El-Hayyu’l-Kayyum, Altın, 174)

MERKÜR (Çarşamba, Mikail, El-Aliyyü’l-Azim, Cıva, 1130)

VENÜS (Cuma, Anyail, El-Kafiü’l-Ganiyyü, Bakır, 1171)

AY (Pazartesi, Cebrail, Er’Rahmanü’r-Rahim, Gümüş, 556)

MARS (Salı, Azrail, El-Malikü’l-Kuddusü, Bakır, 65)

JÜPİTER (Perşembe, İsrafil, El-Kebirü’l-Müteal, Kurşun, 773)

SATÜRN (Cumartesi, Kesfyail, El-Fettahu’r-Rezzaku, Demir, 797)

 

Her gezegenin kendine has özellikleri vardır, bazı benzer özellikleri bulunsa da her biri diğerinden önemli farklılıklara sahiptir. Tıpkı yeryüzündeki insanlar gibi. Ayrıca astronomi bilimi verilerine göre incelendiğinde görülecektir ki, hareket tarzı, dış görünümü, iç özellikleri bakımından yeryüzündeki temsilcileriyle benzerlikler göstermektedir.

 

Gezegenler günberi noktasında (güneşe en yakın olduğu zamanlar) daha hızlı yol alırlar, günöte noktasında (güneşe en uzak olduğu zamanlar) ise daha ağır hareket ederler. Ayrıca güneşe yakın gezegenler daha hızlı, güneşten uzak gezegenler daha yavaş hareket ederler.

 

Bütün gezegenler karşılıklı karışıklık ve tedirgi (bir gök cisminin hareketinde başka bir gök cisminin etkisi ile meydana gelen düzensizlik) oluşturarak birbirlerini etkilerler. Bu hususta Ay ve diğer gezegenlerin uyduları da bu etkileşime katkı sağlarlar.

 

Her burç bir gezegenle ilişkilendirilmiştir.

 

KOÇ burcunun gezegeni Mars’tır. Plüton keşfedilmeden önce Mars aynı zamanda AKREP burcunun da yönetici gezegeni olarak kabul ediliyordu. Uranüs keşfedildiğinde bu gezegen Kova ve Akrep burcunun ortak gezegeni olarak düşünülmüş, Plüton’un keşfiyle de Uranüs Kova burcuna hasredilmiştir.

 

BOĞA burcunun yönetici gezegeni Venüs’tür. Ancak gezegen eksikliği nedeniyle Venüs, aynı zamanda TERAZİ burcunun da yönetici gezegeni kabul edilmektedir.

 

İKİZLER burcunun yönetici gezegeni Merkür’dür. Ancak yine gezegen eksikliği nedeniyle Merkür, aynı zamanda Başak burcunun gezegeni sayılmaktadır.

 

YENGEÇ burcunun yönetici gezegeni olarak Ay kabul edilmiştir. Dünyaya nisbetle gezegen kabul edildiğinde Ay’ın özellikleri Yengeç’le özdeşleşmektedir.

 

ASLAN burcunun yönetici gezegeni olarak Güneş kabul edilmektedir.

 

BAŞAK burcunun yönetici gezegeni, gezegen eksikliği nedeniyle Merkür’dür. Ancak Başak burcunun asıl gezegeninin VULKAN (topal gezegen) olduğu iddia edilmektedir. Nart Astrolojisine göreyse Anmat (akıllı insanlar gezegeni), Başak burcunun gezegenidir. Vulkan ile Anmat’ın aynı gezegen olduğu kabul edildiğinde Başak burcuyla birebir örtüşmektedir.

 

Venüs, TERAZİ burcunun ödünç gezegenidir.

 

AKREP burcuna önceleri Mars, daha sonra Uranüs yakıştırılırken, sonunda Plüton’da karar kılınmıştır. Ancak Plüton da gezegenlikten çıkarıldığına göre, Akrep de gezegeni keşfedilmeyi bekleyen bir başka burçtur.

 

YAY burcu, önceleri Jüpiter’i Balık burcuyla paylaşırken, Neptün’ün keşfiyle Jüpiter’e tek başına sahip hale gelmiştir.

 

OĞLAK burcunun yönetici gezegeni Satürn’dür. Satürn, önceleri Kova burcunu da yönetirken, Uranüs’ün keşfiyle yalnızca Oğlak burcuna hasredilmiştir.

 

KOVA burcunun gezegeni artık Uranüs’tür.

 

BALIK burcunun gezegeni de artık Neptün’dür.

 

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 4 | Bu Günkü Ziyaretçi : 827 | Toplam Ziyaret : 1,100,006

                      ortakfikir tasarım ofisi