Menü

 

GÜNEŞ

 

(KÜN, SUN, ŞEMS, APOLLON)  (☼)

 

 

 

 

KONUMU ve YAPISI

 

Dünyanın da içinde bulunduğu sistemin merkezindeki yıldızdır. Güneş-insanları da “ORMANLAR KRALI ASLAN” gibi bulundukları mekânın merkezine, yöneticiliğine yakışmaktadır.

 

Dünyaya uzaklığı 149.637.000 kilometredir. Güneş, akkor halde sıcak gazlardan oluşmuş çok büyük bir küredir, yarıçapı 696.000 kilometredir. En büyük gezegen olan Jüpiter’den bile 1000 kat büyüktür. Güneş-insanları da ateşli duygular taşır, uçarı davranışları vardır ve gezmeyi severler.

 

Yaklaşık 5 milyar yaşında olduğu varsayılmaktadır. Yüzde yetmişten fazlasını elementlerin en hafifi olan hidrojen oluşturur. İkinci derecede en yoğun elementi ise hafiflikte de ikinci sırayı alan helyumdur. 

 

Güneş, gezegenler arası ortama enerji yayar. Bu ışınım, yalnız görsel ışık değildir, elektromanyetik tayfın tümünü içerir. Güneş-insanı olan Aslan da hem enerjiktir, hem de motivasyon sağlayarak çevrelerindeki insanların da çalışmalarını sağlarlar.

 

Yaydığı enerjiyi derinliklerinde meydana gelen çekirdek tepkimelerinden alan güneş, saniyede yaklaşık dört milyon ton kütle kaybetmektedir. Güneş-insanları da aşırı enerji harcadıklarından dolayı çabuk yorulur, bir süre dinlenir, fakat kısa sürede eski enerjilerine yeniden kavuşurlar.

 

Yakın zamana kadar güneşin yerinde sabit olduğu, sadece diğer gezegenlerin bir yörünge çevresinde döndüğü kabul ediliyordu. Artık kâinatta birçok galaksi (Yıldızlar topluluğu) bulunduğu, güneş sisteminin de bu galaksilerden birinin bir bölümü olduğu ve güneşin, çevresindeki sistem gezegenleriyle birlikte galaksi güneşinin çevresinde kendisine ait yörüngede döndüğü kabul edilmektedir. Güneş, Samanyolu adı verilen galaksi merkezi çevresindeki dönüşünü 225 milyon yılda (kozmik yıl) tamamlar. 

 

Güneş, yıl boyunca takımyıldızlar arasında bir çember halinde, görünür bir yol izler (aslında bu yalnızca izdüşümü görüntüdür), bu sırada Zodyak’ı (Burçlar Kuşağını) oluşturan 12 takımyıldızın arasından geçer. Bunlar KOÇ, BOĞA (Öküz, İnek), İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN, BAŞAK (Bakire), TERAZİ, AKREP, YAY (Okçu), OĞLAK (Keçi, Teke), KOVA ve BALIK’tır. 

 

 

GÜNEŞ KAYMASI

 

İddialara göre Güneş, çok uzun aralıklarla yoğunluk merkezinden saat yelkovanı yönüne doğru hızlı bir hareket yapar, bu kayma hareketi 1-2 yıl sürebilir. Bilinen bu kaymalar, 1632-1633, 1810-1812 ve 1989-1990 yıllarında meydana gelmiştir.

 

Güneş kaymalarının yeryüzüne etkisi 30 yıl kadar sürmektedir. 

 

Kaymaların yerkürede kısa ve değişken mevsimlerin oluşmasına, nehirleri ve boğazları donduracak kadar aşırı soğukların, aşırı sıcakların, fırtınaların, volkanik patlamaların, yerkabuğu hareketlenmelerinin meydana gelmesine sebep olduğu ileri sürülmüştür. Hatta siyasi ve sosyal hareketlenmelerin yoğunlaşmasıyla bu kaymalar arasında ilişki kurulmaktadır. 

 

Son güneş kaymasının etkisi yaklaşık olarak 2020 yılına kadar devam edecektir.

 

GÜNEŞ PATLAMALARI

 

Ayrıca güneşte 27 günlük aralıklarla meydana gelen (en şiddetlileri 11 yılda bir meydana gelmektedir: 1978, 1989, 2000, 2011) patlama ve bunun sonucunda oluşan güneş fırtınalarının da gezegenler ve dünya üzerinde, manyetik alanı ve rüzgâr rejimini bozma gibi hayati etkileri bulunmaktadır. 2003 yılında ise beklenmedik şiddette patlama yaşanmıştır.

 

Aslan insanları da zaman zaman patlamalar yaşarlar. Böyle durumlarda Aslan insanından uzak durmak gerekir, zira yaralayıcıdır.

 

YUNAN MİTOLOJİSİNDE GÜNEŞ

 

Yunan mitolojisinde, her gün arabasıyla göğü bir uçtan öbür uca geçen güneş tanrısına da bu isim (Apollon) verilmiştir. Tanrıların en güzeli olarak kabul edilmiştir. Hayvanların kutsal efendisi Pan’ın soyundan gelmiştir. Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in erkek kardeşidir. PİTON (yılan) adlı canavarı öldürmüş ve Tapınağın sahibi olmuştur. Her sonbahar kuzeye tertemiz topraklara gider, Yunanistan’a ilkbaharda dönerdi. Çok yönlü bir kişiliğe sahipti. Birçok tanrıyı kendinde toplamıştı. Güneş ışınları gibi, hastalığa yakalatıcı ve hastalığı iyileştirici okları vardı. Hayvan sürülerinin koruyucusu ve bir kurt öldürücüsüydü. Fare-tanrı Siminth’in insan kılığına girmiş örneği idi ve fare avcısıydı. Özel bir rahibeye kehanet yapma ilhamı verirdi. Aynı zamanda müzik ve şiir tanrısıdır.

 

Mısırlılar ise onu bereket sağlayıcı, ışık, ısı ve hayat verici güç (tanrı Ra) olarak kabul etmiş, mısır firavunlarından bir kısmının tanrı Ra’nın oğulları olduğuna inanılmıştır.

 

EDEBİYATTA GÜNEŞ

 

Edebiyatta GÜNEŞ, verdiği parlak ışık, ısı, görkemli görünüşü, karanlığı yenmesi, canlıların yaşamını sağlaması, güzelliği, elinin açıklığı gibi sebeplerle gezegenlerin sultanıdır;  AY veziri, MERKÜR kâtibi, VENÜS sazendesidir.

 

ASTROLOJİDEKİ TEMSİLİ

 

Astrolojik anlamda Güneş’in madeni ALTIN, uğurlu günü PAZAR, uğurlu sayıları 1, 4 ve 11’dir. Uyumlu ve yararlı taşları Sarı Elmas, Sarı Safir, Peridot ve Yakut, uyumlu renkleri koyu sarı, altın sarısı, taba ve kahverengidir. Uyumlu çiçekleri sarı krizantem, sarı menekşe, yaban gülü ve ayçiçeği, uygun kokuları ise misk, amber, portakal çiçeği, iğde ve ıtırdır.

 

Astroloji bakımından ASLAN BURCU (23 Temmuz – 23 Ağustos) dönemini yönetir, yani Aslan-insanları, özelliklerinin bir kısmını Güneş’ten alırlar. Ancak Nisan’ın ilk 10 gününde doğanlarla 11-21 Aralık bölümünde doğanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar da güneşin etkisinden Aslan Burcu insanları kadar olmasa da güçlü olarak yararlanırlar. Terazi ve Kova insanlarına ise hiç yararı yoktur.

 

Güneş bilgi ve anlık güç yayma simgesidir. Soğurucu olmaktan uzaktır. Güneş hayat ve enerji vericidir. Bunların yanı sıra etkili olduğu burç insanlarına sönmeyen güç, hayatın olumsuzluklarına karşı direnç, gurur, mertlik, yaratıcılık, cömertlik, sevgi, kendini beğenme, soyluluk, çevreyi etkileme isteği özellikleri vermektedir.

 

GÜNEŞ VE SAĞLIK

 

Sağlık bakımından Güneş, kalbi, atardamarları, sırtı, bel kemiğini ve gözü temsil eder. Güneş-insanları bu organlarının sağlığı yönünden daha dikkatli olmalı, aşırı çalışmalardan, ağır yük kaldırmaktan sakınmalıdır, gözlerini de fazla yormamalıdır.

 

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 4 | Bu Günkü Ziyaretçi : 826 | Toplam Ziyaret : 1,100,005

                      ortakfikir tasarım ofisi