Menü

 

DÜNYA

 

 

Merkür ve Venüs’ten sonra güneşe en yakın gezegendir. Yörüngesi daireye çok yakın biçimde elipstir. Güneşe ortalama uzaklığı 149.600.000 kilometredir. Güneşe en yakın olduğu zamanla en uzak olduğu zaman arasında 2.400.000 kilometre kadar farklılık bulunmaktadır.

 

Güneş etrafında dönüş hızı saniyede ortalama 30 kilometredir. Güneş etrafında dolanım süresi 365¼ gündür. Mevsimlerin sebebi, Dünyanın dönme ekseninin yörünge düzlemine göre 23½ derece eğik olmasıdır. Ekvator çapı 12.757 kilometre iken kutuplar esas alındığında çapı 12.714 kilometredir, yani tam küre değildir.

 

Dünyanın yaklaşık 4,57 milyar yaşında olduğu varsayılmaktadır. Uydu gezegeninin (ayının) büyüklüğü kendisine yakın olan iki gezegenden biridir, diğeri ise Plüton’dur.

 

Okyanus ve denizlerdeki gel git olayları ayın hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Ay hilal veya dolunay halindeyken, dünyanın aya bakan yüzeyinde ve tam aksi yüzeyde kabarıklık oluşur. Güneş ve ayın aynı hizada bulunması bu kabarıklığı artırır, zira güneş ve ayın çekim gücü birleşmektedir.

 

Dünyada 92 temel madde veya element bulunmaktadır. Bunların en ağırı uranyumdur.

 

Dünyanın atmosferinin yüzde doksan dokuzu azot ve oksijenden, yüzde biri ise diğer gazlardan oluşur. Güneşten, güneş rüzgârları adı verilen sürekli bir parçacık akışı vardır. Güneş rüzgârlarını oluşturan bu parçacıklar Dünya’nın manyetik alanıyla karşılaştıklarında bir şok dalgası oluşmasına sebep olurlar.

 

Dünyada manyetik alanın varlığı, demir açısından zengin çekirdeğin hareketi nedeniyledir.

 

Dünya, içinde yaşadığımız gezegen olduğu ve herkesi aynı derecede etkilediği için astrolojide belli burç-insanlarına özellik veren bir gezegen olarak nitelendirilmemiştir.

 

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 8 | Bu Günkü Ziyaretçi : 660 | Toplam Ziyaret : 1,095,065

                      ortakfikir tasarım ofisi