Menü

 

 

SATÜRN

(ZUHAL, KERAM)

 

 

 

Jüpiter’den sonraki yörüngede yer alan gezegendir. Eski zamanlarda en dış gezegen olarak bilindiği için mitolojik olarak kendisine Jüpiter’in babası Satürn’ün adı verilmiştir.  Gezegeni gibi, Satürn-erkekleri baba, hatta büyükbaba, Satürn-kadınları da ana, hatta nine rolündedir.

 

Güneş etrafında dönüş hızı saniyede ortalama 9,6 kilometredir. Güneşe uzaklığı ortalama 1425 milyon kilometre (günberi noktasında 1343, günöte noktasında 1509 milyon km)’dir. Yörüngesini dolanım süresi 29,5 dünya yılıdır. Kendi çevresinde (eksensel) dönmesini 10 saat 14 dakikada tamamlar. Dolayısıyla bir Satürn yılında 25.000 gün bulunur. Ekvatorunun çapı 120.500 kilometredir. Büyüklük bakımından Jüpiter’den sonra ikinci sırayı alır, hacmi Dünya’nın 700 katıdır; ancak yoğunluğu çok düşük olduğundan kütlesi dünyanın sadece 95 katıdır. Jüpiter kadar parlak olmayan bu gezegenin sarımtırak gri görünümü ona sanki kurşundanmış gibi bir hava verir.

 

Satürn, gezegenlere göre çok yavaş hareket etmektedir, bu yüzden ona ‘hain’ sıfatını yakıştıranlar çıkmıştır. Atmosferin üst kısımları da, yüzeye yakın kısımlarına göre soğuktur. Özellikle işlerine gelmediği zaman yavaş hareket etmekte Oğlaklarla kimse yarışamaz. Balıkların yavaşlığı da ünlüdür ama Oğlaklarınki gibi isteğe bağlı değildir. Kurşun gibi ağır, kurşundan mermi gibi hızlı, kurşun gibi flu görünümlüdürler. Ve çoğunlukla enlemesine büyürler. Bakışlarındaki hainlik bazı Oğlaklarda içlerinden akseden bir görüntüdür.

 

 

Ancak bir teleskop ile bakıldığında hiç tartışmasız gökyüzündeki en güzel cisim odur. Onu görünüm bakımından benzersiz yapan halkalarıdır. Bu halkalar ilginin gezegenin kendisinden sapmasına neden olur. Zaten yüzey şekillerinin etkileyici bir tarafı da yoktur. Ancak yine de akıllıca olan, göz alıcı halkalara fazla takılmamak ve kürenin kendisini sürekli gözlem altında tutmaktır. Oğlak insanları da dikkat çekmeyen bir beden yapısına sahiptir. Ancak giyimleriyle, makyajlarıyla, yani dışsal bir aksesuarla dikkat çekmeyi başarırlar.

 

 

 

Dünyada meydana gelen kutup ışımalarının çok daha fazlası Satürn'de görülür. Adeta gezegenin tüm çevresini saran aura patlamaları meydana gelir.

 

Satürn temelde Jüpiter’e benzer; onun da bulut kuşakları ve lekeleri vardır, ancak gözlemlenebilecek etkinlik çok daha azdır. Yine Jüpiter gibi görünürde sakin bir tavır sergilerken yüzeyini kaplayan bulutların altında büyük kargaşa ve fırtınalar yaşanır. Satürn-insanları da yüzeysel olarak sakin görünmelerine rağmen iç dünyalarında fırtınalar yaşarlar. Özellikle istekleriyle bunu gerçekleştirebilme arasındaki oransızlık iç dünyalarını perişan eder.

 

Satürn, Jüpiter’e göre daha iyi huyludur, kuşaklar yuvarlak hatlıdır, ekvator bölgesi parlak krem renklidir, kutuplar ise loştur ve hiç bir yerinde canlı renklere rastlanmaz. Satürn de Jüpiter gibi güneşten aldığı enerjiden daha fazlasını çevresine yayar, bu da kendi iç enerjisinin bulunduğunu gösterir. Satürn’de büyük volkanik patlamalar nadiren görülür, az da olsa beyaz benekler (fırtınalar veya volkanik patlamalar) gözlemlenmiştir. Beyaz benekler 27, 30, 27, 30 ... yıl aralıklarla meydana gelmektedir. Satürn-insanlarının karakteri de 27-30 yıl aralığında değişikliğe uğramaktadır.

 

En büyüğü TİTAN olmak üzere onlarca uydusu bulunmaktadır. Patrick Moor’un deyimiyle “Satürn, gökyüzünün en değerli mücevheri gibidir.”

 

Astrolojik anlamda Satürn’ün madeni KURŞUN, uğurlu günü CUMARTESİ, uğurlu sayıları 8, 35 ve 89’dur. Uyumlu ve yararlı taşları La’l (Garnet, Granat) ve Kara Kehribar (Oltu Taşı), uyumlu renkleri kurşuni, koyu kahve, nefti ve koyu lacivert,  uyumlu çiçekleri karagül, rodedenron, funda, glayör, kadife çiçeği ve çuha çiçeği, uygun kokuları ise kamelya, kum zambağı ve ful’dür.

 

Astroloji bakımından OĞLAK BURCU (23 Aralık – 20 Ocak) dönemini güçlü olarak yönetir, ikinci derecede güçlü olarak KOVA BURCU (21 Ocak – 18 Şubat) dönemini yönetir. Ayrıca yükselen burcu Oğlak veya Kova olanlarda, yine 13 Mayıs ve 1-10 Ekim günlerinde doğanlarda da etkileri bulunmaktadır.  Fakat gerçek Satürn insanları OĞLAK-insanlarıdır.

 

Satürn, DİSİPLİN yıldızıdır, Satürn-insanları da hem belirli amaca ulaşmak için kendisine karşı, hem de yönetimi altındakilere karşı disiplin uygularlar. Ayrıca etkilediği burç insanlarına öğrenim ve öğretmenlik, deneyim edinme ve kullanma, olgunluk, güçlü irade, başarılı olma, sebat, zorluklara direnme, akıl ve dikkati bir noktaya toplama, sabır, çalışma ve sonuca ulaşma, güvenilirlik özellikleri verir. Sert etkiler aldığında yorgunluk, bitkinlik, üzüntüye düşme,  karamsarlık, yükselme hırsı, az ile yetinebilme, maddeye düşkünlük ve para sevgisi, ihtiyatlılık, somurtkanlık, yaşlı görüntü, haset, açgözlülük, kendi içinde engel oluşturma, ayrıntılara önem verme, cimriliğe varan tutumluluk özellikleri verir.

 

Satürn, sevgiye ve duygulara yabancıdır; bunları arka plana iter, fakat evlilikleri ömür boyu sürer.  Buna karşılık çok güçlü bir dostluk ve dost sevgisi verebilir.

 

Sağlık bakımından Satürn, iskeleti, deriyi, deriyi besleyen hormonları, dişleri, dizleri, kulakları temsil eder. Ayrıca ve en önemlisi yaşlılığı temsil etmektedir.

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 12 | Bu Günkü Ziyaretçi : 663 | Toplam Ziyaret : 1,095,068

                      ortakfikir tasarım ofisi