Menü

 

 

LÖSEMİ


 

TANIMLAMA

 

Kan hücrelerinin, öncelikle de lökositlerin (akyuvarların) kontrolsüz biçimde çoğalmasına dayalı kanserdir. Kan üretim sistemini (kemik iliği, lenf sistemi, timüs bezi) etkiler. Kontrolsüz çoğalan kanserli kan hücreleri vücudun çeşitli organlarına yayılarak, bu organların fonksiyonunu bozar.

 

Çok sayıda kanserli ve olgunlaşmamış hücre, normal ilik hücrelerinin yerini alır. Bu nedenle de kemik iliğinde hasar oluşur. Trombositlerin (PLT) ve sağlıklı lökositlerin (WBC) sayısı azalır. Böylece kanamalar artar ve hastalıklara karşı savunma sistemi zayıflar.

 

Lösemi terimi “akyuvar açısından zengin kan” anlamına gelir. Kanda akyuvar sayısının artmasıyla oluşan lösemiler, kan kanserlerinin bir bölümünü oluşturur. Bu nedenle günümüzde kan dolaşımında olgunlaşmamış ve tipik akyuvarların sayıca çok ya da az olmasına göre Lösemik kan kanseri ya da Alösemik kan kanseri ayrımı yapılmaktadır.

 

 

TÜRLERİ

 

Lösemiler, gelişim seyri, kanserli hücrelerin görünümü ve etkilediği kan hücresinin cinsine göre alt türlere ayrılır.

 

(1) AML (Akut Myeloid Lösemi)

 

(2) ALL (Akut Lenfoid Lösemi)

Akut Lösemiler, daha çok çocuklarda görülür. Aniden başlar ve hızla yayılır.

 

(3) KML (Kronik Myeloid Lösemi)

 

(4) KLL (Kronik Lenfoid Lösemi)

Kronik Lösemiler, daha çok yetişkinlerde görülür. Yavaşça başlar ve uzun zaman içinde yayılır. Bu nedenle tesbit edilmesi daha zordur.

 

 

NEDENLERİ

 

 • Tüm otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, kanser hastalığında da temel neden genetik mutasyon ve buna bağlı otoantikor saldırısıdır. (Bakınız: KANSER İÇİN TEMEL BİLGİLER)
 • “Hücreyi kanserleşmeye götüren hasarın temelinde hücre çoğalmasını kontrol eden genlerdeki değişiklik yatar.”
 • BUNA BAĞLI METABOLİK BOZUKLUK
 • ERİTROPOİETİN (EPO) HORMONU DENGESİZLİĞİ (Böbrek hasarı)
 • B6 ve B12 vitamini yetersizliği
 • Demir yetersizliği
 • Hipofiz bezi hasarı veya dengesizliği
 • Genetik yatkınlık (Kalıtım)
 • Radyasyon
 • Asbest (Tremolit, Zeolit gibi taşlarla temas)
 • Benzen
 • Pestisitler (zararlı organizmaları (mantarlar, akarlar, böcekler, kurtçuklar…) engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlar)
 • Bazı virüsler (HİV, EBV, HLTV, RETRO virüsü gibi)
 • Petrol ve kimyasal maddelerle içli dışlı çalışmak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Myelodisplastik hastalığı
 • 60 yaş sonrası sigara

 

 

BELİRTİLERİ

 

 • TROMBOSİTOPENİ / Kolay kanama (Burun kanaması, dışkı-idrarda kanama, deride morluklar, kırmızı mor noktalar, çürükler gibi belirtiler olabilir. Çünkü artık kanamayı durduran trombositler yoktur veya çok azalmıştır.)
 • ANEMİ: Alyuvar ve altlığı olan hemoglobin üretiminin azalması nedeniyle tende solukluk, halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorulma. Beden oksijensiz kalır.
 • NEFES DARLIĞI
 • İltihaplı hastalıklar ve yüksek ateş
 • Nörolojik rahatsızlıklar
 • Dişetlerinde şişlik ve kanamalar
 • PEŞTEŞİ (Cilt altında noktasal kanama odakları, morluklar, ekimozlar)
 • Tekrarlayan grip
 • DİĞER ORGANLARDA TUTULUM: Kana karışan blastlar vücudun tüm dokularına yayılabilir. Ama beyin, testis gibi bazı yerleri de özellikle seçerler. Beynin lösemi hücreleri ile tutulumu sonucu baş ağrısı, bulantı, kusma, çeşitli sinir felçleri (yüz felci, ayaklarda felç) görülebilir. Erkeklerde yumurtalıkların tutulumu ile bu bölgede şişlik, kızarıklık, ağrı olabilir.
 • LENF BEZLERİNDE BÜYÜME: Lösemi hücreleri lenfatik sistemi tutar ve bu bezlerde büyüme, sertlik olur, gözle görülür ve muayenede ele gelir. Kulak arkası, çene altı, boyun, koltuk altı, kasık gibi bölgelerdeki lenf bezleri tutulur.
 • KARIN ŞİŞLİĞİ: Lösemik hücrelerin karaciğer, dalağı istila etmesi ile bu organlarda büyüme olur. Karın ağrısı, gerginlik, şişlik görülebilir.

 

TANIDA VE TAKİPTE KULLANILAN YÖNTEMLER VE PARAMETRELER

 

 • HASTA ÖYKÜSÜ, GEÇİRİLEN HASTALIKLAR
 • DERİ EKİMOZU VE DİŞETİ MUAYENESİ
 • HEMOGRAM

Özellikle

WBC (Lökosit): Yüksek, normal veya düşük olabilir.

HGB (Hemoglobin): Düşüktür.

PLT (Trombosit): Düşüktür.

RBC (Eritrosit): Düşüktür.

 • KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ

Normal kemik iliğinde plazma hücreleri % 5’ten daha azdır.

Blastların oranı % 20’den fazla ise kesin tanı konulur.

 • KROMOZOM BOZUKLUKLARI / MOLEKÜLER SİTOGENETİK TESTLERİ, FISH, PCR

t(8;21): AML

t(15;17): Akut Lenfoblastik Lösemi

t(16;16): AML

inv(16): AML

NPM1

CEBPA

Tedaviye cevapları iyidir. Kemoterapi yeterli olabilir. Kök hücre nakli ilk seçenek değildir.

t(9;11):

t(12;21): ALL

t(9;22): KML, ALL

t(5;14): ALL

inv(3):

FLT3

Kemoterapi yeterli değildir.

 • İmmunfenotipleme (akış sitometrisi): Löseminin alt tipinin belirlenmesi

AML M0

AML M1

AML M2

AML M3

AML M4

AML M5

AML M6

AML M7

Akut Bazofilik Lösemi

Myelofibrozlu Akut Panmyeloz

Myeloid Sarkom

 • Yüksek riskli olduğu belirlenen ve kardeşi olan hastalarda olası ilik nakli için doku uygunluk testleri (HLA doku grupları)
 • CRP

Yüksektir.

 • SEDİMANTASYON

Yüksektir.

 • PLAZMA HÜCRELERİNİN ÇOĞALMA İNDEKSİ
 • KAPPA HAFİF ZİNCİR (ND: 6,7 – 22,4) ve/veya LAMBDA HAFİF ZİNCİR (ND: 8,3 – 27,0)

Yüksektir.

Hafif zincirler normal değerine gerilediyse veya yok olduysa lösemi ortadan kalktı anlamına gelir.

Hafif zincir miktarı, modern tıpta en iyi tedaviye yanıtta, 4 ayda % 50 oranında düşer. “Etkin tedavide 3-4 ay içerisinde % 50 azalma beklenir” Dr. Yahya R. Laleli, II. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 15 Nisan 2011

 • BEYİN – OMURİLİK SIVISI (BOS) ANALİZİ

Lösemik hücreler görülür.

 • ANTİJEN – ANTİKOR ANALİZİ (SİTOLOJİ, SİTOMETRİ)

CD3, CD10, CD13, CD15, CD16, CD20, CD33, CD34, CD45, CD56, CD64, TdT

 • POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR)

DNA mutasyonları

Akut promiyelositik lösemi [PML-RARA t(15;17)(q22;q12)]

Akut myeloid lösemi  [AML1-ETO t(8;21)(q22;q22) ve  inv(16)(p13;q22)]

Akut Β Lenfoblastik lösemi  [TEL-AML1 t(12;21)(p13;q22)

Eozinofili ile birlikte myeloid proliferatif neoplazi [FlP1L1-PDGFRA del(4q12)]

Kronik myelojenik lösemi  [(BCR-ABL t(19;22)(q34;q11))

 • BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

Göğüs bölgesi gibi alanlarda tümörler ve hücre kitleleri gibi hastalık belirtileri

 • MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG)
 • Göğüs bölgesi gibi alanlarda tümörler ve hücre kitleleri gibi hastalık belirtileri
 • POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ (PET)
 • Göğüs bölgesi gibi alanlarda tümörler ve hücre kitleleri gibi hastalık belirtileri

 

 

AKUT MYELOİD LÖSEMİ

(AML, KAN KANSERİ)

(AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOJENİK LÖSEMİ, AKUT GRANÜLOSİTİK LÖSEMİ, AKUT NONLENFOSİTİK LÖSEMİ)

 

Temel olarak 3 çeşit kan hücresi vardır: Eritrositler (Red Blood Cells), Lökositler (White Blood Cells), Trombositler (PLateleTs)

 

Beyaz küre hücreleri olan lökositleri, Monosit, Lenfosit, Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücreleri oluşturur. Bunlardan Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücrelerine gronülosit adı verilir.

 

Kan hücrelerinin öncüllerinden olan ve blast adı verilen gronülosit ve monositler (myeloid hücreler), DNA sarmallarında sonradan meydana gelen mutasyon nedeniyle, olgunlaşamaz ve bozuk hücreler haline gelirler. Lösemi hücreleri adı verilen bu bozuk hücre öncülleri, çoğalarak kemik iliğinde ve kanda birikir.

 

Ancak hastalığın ilerlemesi yavaştır.

 

Bu birikme nedeniyle Eritrosit (alyuvar) ve Trombosit (Platelet) yapımı da azalır.

 

 

AKUT LENFOİD LÖSEMİ

(ALL, KAN KANSERİ)

(AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT LENFOİD LÖSEMİ)

 


Temel olarak 3 çeşit kan hücresi vardır: Eritrositler (Red Blood Cells), Lökositler (White Blood Cells), Trombositler (PLateleTs)

 

Beyaz küre hücreleri olan lökositleri, Monosit, Lenfosit, Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücreleri oluşturur. Bunlardan Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücrelerine gronülosit adı verilir.

 

Lenfositler, lenfoblastların olgunlaşması sonucu oluşur. ALL, DNA sarmallarında sonradan meydana gelen mutasyon nedeniyle lenfoblastların kontrolsüz biçimde aşırı çoğalması ile oluşur. Lösemi hücreleri adı verilen bu bozuk hücre öncülleri, çoğalarak kemik iliğinde, lenf düğümlerinde ve kanda birikir. Lenf düğümlerinde şişlikler oluşur.

 

Bu birikme nedeniyle Eritrosit (alyuvar) ve Trombosit (Platelet) yapımı da azalır. Böylece Anemi, Lökopeni ve trombositopeni meydana gelir.

 

Genellikle 15 yaş altı çocuklarda görülür.

 

 

KRONİK LENFOBLASTİK LÖSEMİ

(KLL, KAN KANSERİ, KRONİK LENFOİD LÖSEMİ)


 

Temel olarak 3 çeşit kan hücresi vardır: Eritrositler (Red Blood Cells), Lökositler (White Blood Cells), Trombositler (PLateleTs)

 

Beyaz küre hücreleri olan lökositleri, Monosit, Lenfosit, Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücreleri oluşturur. Bunlardan Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücrelerine gronülosit adı verilir.

 

KLL, DNA sarmallarında sonradan meydana gelen mutasyon nedeniyle lenfositlerin kontrolsüz biçimde aşırı çoğalması ile oluşur. Lenfositler görünüşte olgundurlar ancak iltihaplanmaya karşı bedeni korumaktan yoksun bozuk hücrelerdir. Lösemi hücreleri adı verilen bu bozuk hücreler, çoğalarak kemik iliğinde, lenf düğümlerinde ve kanda birikir. Lenf düğümlerinde şişlikler oluşur.

 

Bu birikme nedeniyle Eritrosit (alyuvar) ve Trombosit (Platelet) yapımı da azalır. Böylece Anemi, Lökopeni ve trombositopeni meydana gelir.

 

Genellikle 60 - 70 yaş arasında görülür.

 

Saçlı (Hairy) Hücreli Lösemi, KLL’nin daha kolay tedavi edilebilen alt türüdür.

 

 

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ

(KML, KAN KANSERİ)

(KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ, KRONİK MYELOJENİK LÖSEMİ, KRONİK GRANÜLOSİTİK LÖSEMİ, KRONİK NONLENFOSİTİK LÖSEMİ)

 

 

Temel olarak 3 çeşit kan hücresi vardır: Eritrositler (Red Blood Cells), Lökositler (White Blood Cells), Trombositler (PLateleTs)

 

Beyaz küre hücreleri olan lökositleri, Monosit, Lenfosit, Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücreleri oluşturur. Bunlardan Nötrofil, Eozinofil, Bazofil hücrelerine gronülosit adı verilir.

 

Kan hücrelerinin öncüllerinden olan ve blast adı verilen gronülosit ve monositler (myeloid hücreler), DNA sarmallarında sonradan meydana gelen mutasyon nedeniyle, olgunlaşamaz ve bozuk hücreler haline gelirler. Lösemi hücreleri adı verilen bu bozuk hücre öncülleri, çoğalarak kemik iliğinde ve kanda birikir.

 

KML hastalarında çoğunlukla Philadelphia kromozomu mutasyonu bulunur.

 

Hastalığın ilerlemesi yavaştır.

 

Bu birikme nedeniyle Eritrosit (alyuvar) ve Trombosit (Platelet) yapımı da azalır.

 

 

MODERN TIPTA TEDAVİ

 

 • KEMOTERAPİ

Yüksek lökosit sayısı, ileri yaş, bazı gen bozuklukları gibi risk faktörleri halinde yeterli olmamaktadır.

 • RADYOTERAPİ

Yan etkileri çok fazladır:

Bulantı, kusma

Saç dökülmesi

İltihaplanma eğilimi

Halsizlik, yorgunluk

İştahsızlık

Damara verilen iğne dışarı sızarsa deride yanma ve kötü yara

Sarılık

Böbrek sorunları

Kalp yetmezliği / Kalp kası hasarı

Mide ağrısı

Kan şekeri artışı

Ağızda yaralar

Büyüme – gelişme geriliği

Kısırlık / Özellikle kemik iliği nakli sonrasında

Deri hastalıkları

Karaciğer sorunları

İshal

 • Kök Hücre (kemik iliği) Nakli

Yan etkileri:

Büyüme – gelişme geriliği

Kısırlık

Katarakt

 

 

TAŞLARLA TEDAVİ

 

 • Taşlar, tüm kanser tedavilerinde yararlıdır.
 • Taşlarla tedavi sırasında KEMOTERAPİ alınmasında yarar vardır. Taşlar, kemoterapinin olumlu etkisine katkı sağlarken, olumsuz yan etkisini de oldukça hafifletmektedir.
 • Radyoterapi ise hangi türü olursa olsun uygulanmasını tasvip etmiyorum. Özellikle Lösemi tedavisinde uzak durulması gereken bir uygulamadır. Zira Radyoterapi, kemik iliğindeki bozuk hücreleri artırıcı etkiye sahiptir, Löseminin sebeplerinden biridir. .
 • Tedavi sırasında bitkisel ilaçlar ve bitkisel karışımlar kesinlikle kullanılmamalıdır. 
 • Genetik mutasyonun tümüyle ortadan kalkması yani hastalığın nüksetmemesi için, tedavi sonrasında da takıların 1,5 – 2 yıl daha kullanılması gerekmektedir.

 

 • Takılar düzenli kullanılır, masajlar belirtilen süre kadar düzenli yapılır ve tavsiyelere uyulursa Allah’ın izniyle iyileşecektir.
 • Sitemdeki “KANSER HASTALIĞINDA TEMEL BİLGİLER” yazısını da mutlaka okuyunuz.

 

 

TAŞLARLA TEDAVİDE ÖRNEK OLGU:

 

 • AG şahsında 05.06.2007’de KML tesbit edilmiştir.
 • WBC (Lökosit) değeri 179 (Referans değeri: 4 – 10), NE# (Nötrofil) 162,1 (Referans değeri: 1,4 – 6,2), LY# (Lenfosit) 7,1 (Referans değeri: 1,2 – 3,1),  MO# (Monosit) 1,5 (Referans değeri: 0 – 0,7),  EO# (Eozinofil) 7,9 (Referans değeri: 0 – 0,7),  BA# (Bazofil) 0,8 (Referans değeri: 0 – 0,2)  olarak tesbit edilmiştir. Hemoglobin, Trombosit ve Eritrosit değerleri ise normal değer aralığındadır.
 • Hasta 120 kg iken 70 kg’a düşmüş ve dalak büyümesi nedeniyle karnında olağanüstü şişlik meydana gelmiştir.
 • Hasta, 07.06.2007’de taşları, 11.06.2007’de de Glivec 400 mg adlı ilacı kullanmaya başlamıştır. Bu ilaç yalnızca KML hastalarında kullanılmaktadır.
 • 03.08.2007 tarihine kadar dalak normale dönerek karın şişliği inmiş ve 80 kg’a çıkmıştır.
 • Değerler hızla normal değerlere doğru ilerlemiş ve 22.08.2007 tarihli hemogram testinde hemen tamamı normale dönmüştür.
   
 • Hemogram değerlerini gören Prof. Dr. “İlaç dışında ne kullandın?” diye sormuş, “Taşları kullandım” cevabını alınca da hastayı odasından kovmuştur.
 • Bunun üzerine AG, doktora kızarak ilaç kullanmayı bırakmış, bir süre daha taşları kullanmaya devam etmiştir. Halen sağlıklı olarak hayatına devam etmektedir.
 • 2003 yılında NEJM’de (İngiltere) yayınlanan analize göre, Glivec kullanan 1106 KML hastası üzerinde 18 ay sonrasında tedaviye tam yanıt oranı % 74’tür. AG’nin iyileşmesi ise yalnızca 2,5 ayda gerçekleşmiştir. 
 • Kronik faz KML’de önerilen Glivec standart başlangıç dozu olan 400 mg dozlarıyla bulantı, kaslarda kramp, kemik ağrısı, artralji, diyare, cilt döküntüsü, ödem, hepatotoksisite ve miyelosupresyon gibi yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. AG’de yalnızca hafif bir ağrı meydana gelmiştir. Çünkü taşlar kemoterapinin yan etkilerini hafifletmektedir.

 

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 8 | Bu Günkü Ziyaretçi : 658 | Toplam Ziyaret : 1,095,063

                      ortakfikir tasarım ofisi