Menü

 

 

REKTUM KANSERİ

(KOLOREKTAL KANSER / KRK)

 

 

 

 

 

TANIMLAMA

 

Rektum, bağırsakların anüsten başlayarak sigmoid kolona kara devam eden bölümüdür. 4 cm’lik bölümü anal kanal olmak üzere yaklaşık 18 cm uzunluğundadır.

 

Rektum kanseri, kolonun bu bölgesinde oluşan malign tümörlere ve duvar kalınlaşmasına verilen isimdir.

 

En fazla rastlanan 3 kanserden biridir ve ölüme yol açması yönünden ikinci sıradadır.

 

En fazla metastaz karaciğer ve lenflerde görülür.

 

 

TÜRLERİ

 

 • POLİPOİD (Poliplerden kaynaklanan)
 • ÜLSERÖZ (Ülserlerden kaynaklanan)
 • İNFİLTRATİF (Dokuda ya da hücrelerde normal olmayan bir maddenin birikmesi ya da bir maddenin normalden fazla toplanması)

 

 

NEDENLERİ

 

 • Tüm otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, kanser hastalığında da temel neden genetik mutasyon ve buna bağlı otoantikor saldırısıdır. (Bakınız: KANSER HASTALIĞINDA TEMEL BİLGİLER)
 • “Hücreyi kanserleşmeye götüren hasarın temelinde hücre çoğalmasını kontrol eden genlerdeki değişiklik yatar.”
 • Ülseratif Kolit
 • Crohn
 • Bağırsaktaki adenom polipler
 • Ailede bağırsak kanseri öyküsü
 • Ağırlıklı olarak kırmızı etle beslenme
 • Aşırı balık tüketimi
 • İlaç biçiminde balık yağı tüketimi
 • İltihabi Bağırsak Hastalığı
 • Gardner Sendromu
 • Ağır metaller
 • Kimyasallar
 • Lifli yiyecekler yememe
 • Kalsiyum eksikliği
 • Folik asit eksikliği
 • Selenyum eksikliği
 • Potasyum eksikliği
 • Aşırı Alüminyum birikimi
 • Aşırı Demir birikimi
 • Alkol
 • Sigara
 • Safra kesesi ameliyatı (alınmış olması)

 

BELİRTİLERİ

 

 • Çoğunlukla ilerlemeden belirti vermez.
 • Anüsten kanama (Dışkılamadan sonra) – Dışkı ile birlikte kan görülmesi daha çok hemoroitte görülür.
 • Dışkı çapında incelme
 • Karın ağrısı
 • Demir eksikliği
 • Kalın bağırsak tıkanıklığı (Uzun süren kabızlık)
 • İyileşmeyen hemoroit
 • Halsizlik, iştahsızlık, aşırı zayıflama
 • İshal ve kabızlık değişimi
 • Rektum bölgesinde sancı

 

 

TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER

 

 • Rektal muayene
 • Dışkıda gizli kan testi
 • Kolonoskopi
 • Ultrasonografi
 • MRG
 • Biyopsi
 • CEA testi
 • CA 19-9 testi
 • TPA testi
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Tümörün çevre dokularla ilişkisinin belirlenmesinde, KC metastazların, asit gelişiminin ve loko-regional nükslerin araştırılması konusunda çok yararlıdır
 • Endorektal Ultrasonografi (ERUS): Son dekat içinde, rektum tümörlerinin loko-rejyonel büyüme değerlendirmesi için kullanımı yaygınlaşan tanı aracıdır.
 • Manyetik Rezonans (MR): Bu tetkik ile, tümör ile yağ dokusu arasında elde edilen keskin kontrast sayesinde, rektum duvarındaki tümör yayılımı, BT’ye göre daha iyi değerlendirilebilmektedir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET): Uzak metastazların varlığını araştırmada ve BT ya da MR ile “tümör-nedbe dokusu” ayırımı yapılamadığı hallerde kullanılabilir.

 

MODERN TIPTA TEDAVİ

 

 • AMELİYAT
 • KEMOTERAPİ
 • RADYOTERAPİ

 

KANSERDEN SORUMLU GENETİK

 

 • APC: % 80’inde

5q21 tümör baskılayıcı gende mutasyon

 • MCC

 

 

REKTUM KANSERİNDE EVRELER

 

EVRE I:

1 veya 2 tümör

Lenf nodu tutulumu veya metastaz yok

EVRE II:

3 veya 4 tümör

Lenf nodu tutulumu veya metastaz yok

EVRE III:

Tümör

1 ila 3 Lenf nodu tutulumu

Metastaz yok

EVRE IV:

Tümör

Lenf nodu tutulumu

Metastaz

 

 

TAŞLARLA TEDAVİ

 

 • Taşlar, tüm kanser türlerinden korunmakta ve tedavisinde yararlıdır.
 • Taşlarla tedavi sırasında KEMOTERAPİ alınmasında yarar vardır. Taşlar, kemoterapinin olumlu etkisine katkı sağlarken, olumsuz yan etkisini de oldukça hafifletmektedir.
 • Radyoterapi ise hangi türü olursa olsun kanser hastalığında uygulanmasını tasvip etmiyorum. Zira Radyoterapi, kemik iliğindeki plazma hücrelerini artırıcı etkiye sahiptir, Lösemi ve Multipl Miyelomun sebeplerinden biridir. .
 • Tedavi sırasında bitkisel ilaçlar ve bitkisel karışımlar kesinlikle kullanılmamalı, balık yağından uzak durulmalıdır.
 • Genetik mutasyonun tümüyle ortadan kalkması yani hastalığın nüksetmemesi için, tedavi sonrasında da takıların 1,5 – 2 yıl daha kullanılması gerekmektedir.
 • Takılar düzenli kullanılır, masajlar belirtilen süre kadar düzenli yapılır ve tavsiyelere uyulursa Allah’ın izniyle iyileşme gerçekleşecektir.
 • Sitemdeki “KANSER HASTALIĞINDA TEMEL BİLGİLER” yazısını da mutlaka okuyunuz.

 

TAŞLARLA TEDAVİDE ÖRNEK OLGU:

 

NÇ Rektum kanseri olmuştur. Doktoru derhal ameliyat olması gerektiğini, ameliyatla anüs ve rektumun alınacağını, yerine torba takılacağını belirtmiştir.

19.01.2012 öncesi raporlara göre:

 • Kanserli tümoral doku anüsten dışarıya taşmıştır. Taşan yapılar hemoroit sanılmış ve 2 yıl hemoroit tedavisi görmüştür. İyileşmeyince kanser ihtimali ile muayeneye alınmıştır.
 • Hastalık 3. Evrededir.
 • Analdan 11 cm uzunluğunda devam eden tümoral duvar kalınlaşması vardır.
 • En büyüğü 18 x 16 mm boyutunda tümör depozitleri bulunmaktadır.
 • Mazorektal fasya içinde en büyüğü 8 mm boyutunda multipl (çok sayıda) patolojik LENF NODLARI oluşmuştur.
 • Akciğerde milimetrik nonspesifik (normal dışı) nodül, bazı bölümlerinde buzlu cam görüntüsü tesbit edilmiştir.
 • Göğüs kemiklerinde dejenerasyon tesbit edilmiştir.
 • 3 hafta önce kemoterapiye ve radyoterapiye başlanmıştır ve devam etmektedir. 2 hafta sonra kemoterapi ve radyoterapi tedavisi bitecek, tetkikler yapılacak ve ameliyat edilecektir.

 

20.01.2012 tarihinde taşları kullanmaya başlamıştır.

 

19.03 / 02.04.2012 tarihli raporlara göre:

 • Anüsten taşan kanserli doku oluşumu yok olmuştur.
 • 11 cm uzunluğundaki duvar kalınlaşması 4 cm’ye düşmüştür.
 • En büyüğü 18 x 16 mm boyutundaki tümör depozitleri yok olmuştur.
 • Mazorektal fasya içinde en büyüğü 8 mm boyutunda multipl (çok sayıda) patolojik LENF NODLARI, 9 mm boyutunda tek nodüle inmiştir.
 • Akciğerde tesbit edilen milimetrik nonspesifik (normal dışı) nodül, bazı bölümlerinde buzlu cam görüntüsü ortadan kalkmıştır. Ancak fibrotik sekel değişiklikler, hafif bronşektazi tesbiti yapılmıştır.
 • Özofagus distalinde hiatal herni (mide fıtığı) ve kolonik anslarda divertikülozis saptanmıştır.

 

19.06.2012 tarihli raporlara göre değişim:

 • Tümoral duvar kalınlaşması anüs ağzına gerilemiştir.
 • Tek lenf nodu boyutu 6 mm’ye düşmüştür.
 • Mide fıtığı kaybolmuştur.
 • Akciğerdeki fibrotik sekel değişiklikler, hafif bronşektazi ortadan kalkmıştır.

 

02.08.2012 tarihinde PET BT raporu alınmıştır. Rapora göre:

 • Rektum bölgesinde patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir.
 • Pararektal sol saat 3 hizasında 6x4 mm boyutlarındaki lenf nodunda patolojik FDG tutulumu (SUDmax 1,5) gözlenmemiştir.
 • Daha yukarı seviyede saat 7 hizasında yine FDG tutmayan (SUDmax 1,5) 6x4 mm boyutlarında 1 adet lenf nodu izlenmiştir.
 • İnceleme alanına giren diğer kısımlarda FDG dağılımı normal fizyolojik sınırlarda izlenmektedir.

SONUÇ: Malignite lehine FDG tutulumu göstermeyen tüm vücut PET BT çalışması.

 

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 7 | Bu Günkü Ziyaretçi : 660 | Toplam Ziyaret : 1,095,065

                      ortakfikir tasarım ofisi