Menü

 

 

KARPAL TÜNEL SENDROMU (KTS)

Carpal Tunnel Syndrome

 

 

 

 

TANIMLAMA


Boyun omurlarından çıkan sinirlerden bir kısmı, bir demet oluşturarak kolun ön yüzünden el bileğinin ön yüzüne kadar ulaşır, oradan da baş, işaret, orta ve yüzük parmaklarında ilerler.

 

Medyan siniri öncelikle bağdokuların kemikten başlayıp kemikte tamamlanacak şekilde oluşturduğu bir tünel tarafından korunur. Ayrıca el bileğindeki bu tünelin iç yüzeyi tendonlarla kaplıdır ve medyan siniri için ikinci bir koruma duvarı oluşturur.

 

Medyan sinir hem el bileğinin, hem de parmakların kaslarını uyararak hareketlerini gerçekleştirir.

 

Karpal Tünel Sendromu, çeşitli sebeplerle el bileğindeki bağdokuda ve / veya tendonlarda sertleşme ve kalınlaşma meydana gelmesi sonucu medyan sinirin sıkışması (baskı altında kalması) durumudur.

 

 

BELİRTİLERİ

 • El bileğinde uyuşma, karıncalanma ve ağrı
 • Medyan sinirin bulunduğu parmaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrı
 • Omuzda ağrı
 • Ellerin hissizleşmesi, kullanılamaz hale gelmesi (aşırı ilerlemiş halinde)

 

 

SEBEPLERİ


Karpal Tünel Sendromu bir çeşit meslek hastalığı kabul edilir. Çünkü genel olarak uzun süre elle aynı işi yapanlarda görülmektedir.
 

 • Daktilo kullanımı / Bu nedenle ilk zamanlar bu hastalığa sekreter hastalığı adı verilmiştir.
 • Meslek gereği veya uzun sürelerle bilgisayar kullanımı
 • Piyano çalma
 • Kalın telli parmakla çalınan müzik aleti kullanımı
 • Temizlik, dikiş, nakış işleriyle uğraşma / Bu nedenle kadınlarda daha sık görülür.

 

MODERN TIPTA TEDAVİ

 

 • Ağrı kesiciler / Tedaviye yönelik değildir.
 • Fizik tedavi, Egzersizler
 • Ameliyat / Tünel açılıp genişletilerek sinirler serbest hale getirilmektedir. Ancak kısa süre sonra hastalık nüksedebilmektedir.

 

 

TAŞLARLA TEDAVİ


Karpal Tünel hastalığının tedavisinde taşların da yararı bulunmaktadır.

 

Taşlar, bağdokuların ve tendonların sertliğinin ve kalınlaşmasının giderilmesine, bağdoku ve tendonların aslına uygun yeniden oluşturulmasına, böylece problemin ortadan kalkmasına yöneliktir.

 

Ağrılar, uyuşmalar ve karıncalanmalar 1 – 2 hafta içinde ortadan kalkmaktadır.

 

Tamamen iyileşmesi ise iki hususun gerçekleşmesine bağlıdır.

 

(1)  Takıların hiç olmazsa 1 yıl düzenli kullanılması,

 

(2)  Bu süre içinde meslek icra edilirken el bileğinin dirseğe kadar, baskıyı önleyecek şekilde sarılması veya el bileğinin, dirseğin ve ikisi arasının temas ettiği sert zeminin keçe veya pamuklu dokuma serilerek yumuşatılması.

 

 

EK TAVSİYELER

 

 • Çalışma arasında kısa sürelerle de olsa el bileğini, parmakları ve dirseği hareketlendirecek egzersizler yapılmalı.
 • El bileği ve parmaklara iki günde bir kez de olsa az miktarda zeytinyağı sürülüp masaj yapılmalı

 

 

Hasan KOCABAŞ

 

 

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 11 | Bu Günkü Ziyaretçi : 663 | Toplam Ziyaret : 1,095,068

                      ortakfikir tasarım ofisi