Menü

 

OTİZM

 

TANIMLAMA

Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen nörolojik bir gelişim bozukluğudur. Genellikle çocuklarda 2 yaşa kadar ortaya çıkar.

Otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zekâ geriliği görülse de, zekâ seviyeleri normal otistik çocuklar da vardır. Ancak genel zekâ seviyeleri ne olursa olsun, Otistik çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta zorluk çekerler

OTİZM:

Genetik alt yapısı olan,

Enfeksiyonlar, toksik kimyasallar, ağır metaller, hipoksemi ve gıdalardaki protein ve peptitlerle tetiklenen ve

Yaygın gelişimsel bozukluğa yol açan

Nöro-İmmün bir klinik tablodur

SİNDİRİM SİSTEMİNDE BAŞLAR,

SONUÇLARINI BEYİNDE GÖSTERİR.

Erkek çocuklarda, kız çocuklara göre daha fazla görülür. (4 kat)

Alt türlerinden biri Asperger Sendromudur.

 

NEDENLERİ

 

KALITIM 1: FRAJİL X SENDROMU

Frajil X Sendromu, X kromozomuyla ilişkili bir zekâ (mental) gerilik hastalığıdır. DNA replikasyonu sonucu oluşan bir hatadan kaynaklanır. DNA Polimeraz enziminin kaymasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Sendroma sahip erkek çocuklarda büyük testisler prognatism, kaslarda hipotoni ve otizm, karakteristik fakat değişik yüz şekilleri (büyük kulaklar, uzun yüz yapısı, yüksek kemerli damak) gözlenebilir. Bunlara ek olarak düztabanlık, ellerin tübüler kemiklerinin kısalığı gözlenebilir.

 

KALITIM 2: ANNEDE OTOİMMÜN HASTALIKLAR

Annede Hashimoto Tiroiditi, Zehirli Guatr, Ülseratif Kolit, Kron, Kanser gibi otoimmün bir hastalık varsa, doğacak çocukta da, aynı hastalık olmasa bile, genetik mutasyon ve otoimmün bir hastalık oluşma ihtimali çok güçlüdür.

 

HAMİLELİK DÖNEMİNDEKİ ANNENİN ETKİSİ

Hamilelik sırasında kullanılan ilaçlar

Riskli gebelik

Hamilelik sırasında geçirilen hastalıklar

Amalgam dolgular (Kurşun ve cıva etkisi)

Fazlaca deniz ürünleri tüketimi (Cıva, Kurşun, Arsenik etkisi)

Yaşanılan Çevre (Örneğin otoyol yakınında yaşanıldığı için alınan kurşun ve fabrika çevresinde yaşanıldığı için alınan kimyasallar)

Gebelik önleyici haplar

Gebelik sırasında karında çatlaklar oluşmasın diye kullanılan sıkılaştırıcı kremler (Cıva etkisi)

Güzellik uğruna sürülen kalıcı rujlar (Kurşun etkisi)

 

KANDİDA ALBİKAN

Bir çeşit mantar, bakteridir. Etkisini mide ve bağırsaklarda gösterir.

 

BAĞIRSAK PARAZİTLERİ

 

İMMÜN YETMEZLİK ve ANTİOKSİDAN SİSTEMİ ZAYIFLIĞI

Ağır metaller, (a) kan ve lenf dolaşım sistemlerine saldırarak bağışıklık sistemini zayıflatır ve (b) Oksidatif Stres oluşturarak antioksidan sistemi görevini yapamaz hale getirirler.

 

GENETİK MUTASYON ve OTOİMMÜNİTE

Bağışıklık ve Antioksidan sistemler zayıfladığında, virüs, bakteri ve mantarlar bir yandan mide ve bağırsaklara saldırır ve iltihaplanmalara sebep olurlar. Diğer yandan mide ve bağırsak duvarlarını oluşturan hücrelerde ve hücrelerin kromozomlarında hasar oluştururlar. Bu hasarlar, bağırsak duvarlarını geçirgen hale getirir ve bağırsaklardaki iltihap ve ağır metaller kana karışarak beyne ve diğer organlara ulaşır.

Bu durumda iltihapları yok etmeye gelen antikorlar, kromozom hasarı nedeniyle sağlıklı hücrelere de saldırır ve emilim bozukluğu oluşur. Bağırsaklarda yeterli mineral ve vitamin emilimi yapılamadığından bağışıklık ve Antioksidan sistemler zayıflamaya devam ederler. (Kısır Döngü)

Mide ve bağırsaklardaki iltihaplanmayı yok etmek için bol miktarda ve sürekli kullanılan antibiyotikler de hücrelerde ve hücre DNA sisteminde hasar oluşturur.

 

AĞIR METALLER

Olguların büyük çoğunluğunda ağır metallerden zehirlenme söz konusudur. Örneğin cıva, başta sinir hücreleri olan nöronlar olmak üzere hücreleri tahrip eder veya hasarlı hale getirir.

Ağır metaller yağ bakımından zengin olan organ ve dokuları tercih ederler. Bu yönden yerleşmek için tercih ettikleri ilk organ beyindir. Çünkü beynin yaklaşık % 65’i yağ içerir.

Vücutta ağır metallerin varlığının tesbiti kan, idrar ve saç testiyle belirlenmektedir. Ancak bu belirleme otistik çocuklarda mümkün değildir. Ancak DMSA Challenge Test veya DMSA Provocated Urine Toxic Metals Profile testiyle belirlenebilir.

KANDA KURŞUN DÜZEYİ YÜKSEKLİĞİ

KANDA CIVA DÜZEYİ YÜKSEKLİĞİ

KANDA KADMİYUM DÜZEYİ YÜKSEKLİĞİ

KANDA ALÜMİNYUM DÜZEYİ YÜKSEKLİĞİ

KANDA NİKEL DÜZEYİ YÜKSEKLİĞİ

 

AŞILAR

(Cıva etkisi)

Çocukluk çağında kullanılan pek çok aşı 12,5-25 ug thimerosal (% 49,5 metilciva içerir) isimli bir koruyucu madde içerir. Aşıları düzenli olarak yaptırılan bir çocuğa ilk altı ayda böylece 237,5 ug thimerosal enjekte edilmiş olur.

Yaşanılan Çevre (Örneğin otoyol yakınında yaşanıldığı için alınan kurşun ve cıva, fabrika çevresinde yaşanıldığı için alınan kimyasallar)

Böcek ilaçları (Kurşun, Arsenik ve Cıva etkisi)

Kulak ve burun damlaları (Cıva etkisi)

Çamaşır yumuşatıcıları (Cıva etkisi)

Vernik gibi ahşap koruyucuları (Cıva etkisi)

Büyük balıklar daha fazla yaşamış oldukları ve küçük balıkları yedikleri için daha fazla civa içerirler. Yüzeyde yaşayanlar derindekilere oranla ve genç balıklar da yaşlılara oranla daha az civa ve diğer toksik metalleri içerirler

Oyuncaklar (Cıva, Kadmiyum, Arsenik etkisi)

Vinil okul çantaları (Kadmiyum, Arsenik etkisi)

Talk Pudra (Cıva etkisi)

 

BAĞIRSAK EMİLİM BOZUKLUĞU

% 85’inde sindirim sistemindeki emilim bozukluğuna bağlı beslenme yetersizlikleri görülmektedir.

Emilim bozukluğu, büyük oranda ağır metallerin oluşturduğu genetik mutasyon ile virüs, bakteri ve mantarlardan kaynaklanmaktadır.

Emilim bozukluğu aynı zamanda hayati öneme sahip enzimlerin ve proteinlerin oluşmasını da engeller.

 

GIDA ALERJİLERİ

Bağırsakta meydana gelen hasarlardan kaynaklanmakta ve bağırsaklarda hasar oluşturmaktadır.

Otistik çocukların çoğunda, genel olarak süt ürünlerine, soyaya ve glütene karşı alerjiktir. Çünkü bunlardan oluşan proteinlerin normal emilimini sağlayacak enzimler bulunmamaktadır.

Dolayısıyla aminoasit haline gelmesi gereken proteinler, peptit haline dönüşür ve beyne ulaşarak morfin benzeri uyuşturucu (opioid) etkisi yapar. Ayrıca bu madde bağırsak reseptörlerine bağlanarak kabızlık, şişkinlik veya ishale sebep olur.

 

VİTAMİN EKSİKLİĞİ veya DENGESİZLİĞİ

A vitamini eksikliği

B6 vitamini eksikliği

B9 vitamini eksikliği

B12 vitamini eksikliği

C vitamini eksikliği

D vitamini eksikliği

E vitamini eksikliği

K vitamini eksikliği

 

MİNERAL EKSİKLİĞİ veya DENGESİZLİĞİ

BAKIR eksikliği veya fazlalığı (Otistik çocuklarda genellikle fazladır.)

ÇİNKO eksikliği

GERMANYUM eksikliği

KROM eksikliği

KÜKÜRT eksikliği

MAGNEZYUM eksikliği

MANGANEZ eksikliği

SELENYUM eksikliği

MOLİBDEN eksikliği

VANADYUM eksikliği veya yüksekliği

 

AMİNOASİT EKSİKLİĞİ veya DENGESİZLİĞİ

 

BEYİN HASARI

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında oksijensiz kalma

Beyin dalgalarında düzensizlik, özellikle TETA dalgalarında artış

Beynin bazı bölgelerine normal dışı kan akışı

Yüksek ateş (Ateşli Havale)

Kana karışarak beyne ulaşan ağır metaller ve toksik maddeler

Beyinde iltihaplanma

 

BELİRTİLERİ / SONUÇLARI


http://www.kariyeratolyesi.com/kariyer/otizm-belirtileri-nelerdir/

 

Her çocuk farklı olduğundan, hastalığın belirtileri, bu belirtileri oluşturan nedenler ve hastalığın izlediği yol farklı olabilmektedir.

Sık olarak bağışıklık sistemi zayıftır.

 

MENTAL BELİRTİLER:

Konuşma güçlüğü veya hiç olmaması

Sessiz iletişimde zorlanma

Göz temasından kaçınma

Oyun oynamada ve hayal gücünü kullanmada zorlanma

Diğer çocuklar veya erişkinlerle ilişki kuramama

Diğer çocuklarla oynamama

Değişikliklere karşı tepki ve direnç gösterme

Alışkanlıkları değiştirmede zorlanma

Başkalarına karşı ilgisizlik

İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtme

Sürekli bir konu üzerinde konuşma

Sebepsiz şekilde ağlama, gülme ve sebepsiz davranışlarda bulunma

Anlamsız sözleri üst üste tekrarlama

Nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanma

Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamama

Ele avuca sığmama

Seslere karşı aşırı duyarlılık veya duyarsızlık

Oyuncaklarla alışılmışın dışında oynama

Nedensiz ağlama veya gülme

Tehlikelerin farkında olmama

Aşırı hareketlilik veya içine kapanma

Dokunmaya karşı aşırı duyarlılık veya tersi

Objelere karşı ilginç takıntılar

 

FİZİKSEL BELİRTİLER:

Karın ağrısı

Kronik ishaller

Kabızlık

Gaz çıkarma / geğirme

Geceleri uyanma (Bağırsaklarda parazit etkisi)

İzah edilemeyen gerginlikler

 

MODERN TIPTA TEDAVİ

 

DMSA:

Genellikle ağır metalleri temizlemek için DMSA Çelasyon tedavisi uygulanmaktadır.

Ancak DMSA tedavisi:

Vücuttan çinko atılımı artar, bu da, önlem alınmazsa otizmi ağırlaştırır.

Bakır boşaltımını da artırır, otistik çocuklarda fazla olduğundan atılımı yararlıdır ama aşırı eksilirse başta kansızlık olmak üzere birçok hastalığa sebep olabilir.

Karaciğer hasarına ve yetmezliğine sebep olabilir. Bu nedenle karaciğer enzimleri takip edilmelidir.

Böbrek hasarına ve yetmezliğine sebep olabilir. Bu nedenle idrar tahliliyle durum takip edilmelidir.

Kemik iliği depresyonuna sebep olabilir. Kan üretimini baskılayabilir. Bu nedenle Hemogram testiyle takibi yapılmalıdır.

 

 

TEDAVİDE TAŞLARIN YARDIMI

 

Taşlarla tedavi yardımında temel hedef, hastalığı oluşturan sebeplerin ortadan kaldırılmasına, hasar gören beyin ve bağırsak dokularının ıslahına ve sağlıklı haliyle yeniden oluşturulmasına, bağırsak parazitlerinin temizlenmesine yöneliktir. Bu hususta taşlar olağanüstü etkilidir.

Yaklaşık 3 aylık sürede çocuğun hırçınlığı, söz dinlemezliği ortadan kalkmakta, arkadaşlarıyla ve ebeveynle iletişimi görünür biçimde düzelmeye başlamaktadır.

Tamamen iyileşme için uygulama yaklaşık 2 yıl sürdürülmelidir. Otizmin ağır hastalık sınıfında olması nedeniyle, takılar ve taşlar, 6 ay sonra bir defaya mahsus olmak üzere yenilenmelidir. Çünkü önemli ölçüde mineral kaybedecektir.

Otizm tedavisine yardım için farklı taş gruplarından oluşan KOLYE, BEL KUŞAĞI (Bel Kuşağı yerine BİLEKLİK olabilir) takıları ile SUTAŞLARI gönderilmektedir.

Bel Kuşağı, iki yanında saten kurdele bulunan taş dizisidir. Taşlar, haftalık dönüşümlerle bel bölgesine ve karın bölgesine gelecek şekilde bağlanmaktadır.

Sutaşları ise cam sürahiye konulmakta, içme suyu ile doldurulmakta ve içme suyu ihtiyacı bu sudan karşılanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Yazıyı Paylaş;
Copyright © 2015 hasankocabas.com.tr Online Kullanıcı : 9 | Bu Günkü Ziyaretçi : 861 | Toplam Ziyaret : 1,100,040

                      ortakfikir tasarım ofisi